Få hjälp med asylärenden
och frågor om migration

Jurist med bredd

Vi har över 25 års erfarenhet som jurister i Stockholm. Vi specialiserar oss på frågorna asyl och migration och har hjälpt ett stort antal nya svenskar att få möjlighet att bo och bygga upp ett tryggt liv i Sverige. Vår målsättning är att hjälpa dig att få ditt ärende utvärderat på ett sätt där alla uppgifter och detaljer tas med för att skapa en helhetsbild av ditt behov och dina möjligheter för framtiden. Vi ser till att du får personligt stöd och du kan givetvis önska oss som offentligt biträde om det tilldelas ditt ärende.

Utöver asyl- och migrations-ärenden arbetar vi som jurister inom ett flertal juridiska områden i Stockholm. Vi är bland annat verksamma inom fastighetsjuridik. Hos oss ska du kunna få juridisk hjälp i alla skeden i livet.

Välkommen att kontakta oss redan idag för att få en första utvärdering av ditt ärende.

 

Hjälp med asyl och migration - första samtalet gratis!