Få hjälp med asylärenden
och frågor om migration

Hjälp för dig som söker asyl

Att känna sig trygg och säker på att man har ett hem och en plats där man har rätt att etablera sitt liv är en mänsklig rättighet. Idag är det många som fråntas denna rättighet, bland annat på grund av krig, konflikter, svält, naturkatastrofer, hot, våld och politiska skäl.

Asyl-rätt är det rättsområde som reglerar hur utländska medborgare eller statslösa personer ska tas emot när de flyr till Sverige. Det finns klara och tydliga lagtexter för dessa områden, men verkligheten visar att Migrationsverket och andra myndigheter inte alltid ser till viktiga personliga förhållanden eller värderar varje ärende korrekt vid asylansökan. Om du känner att du behöver hjälp av en jurist med ditt asyl-ärende kan du vända dig till oss.

Hur går det till när man behöver en asyljurist i Stockholm?

Vi kan agera offentligt biträde (asyl-jurist) vid ansökan om uppehållstillstånd, svenskt medborgarskap och för arbetstillstånd. 

I de flesta mål som rör denna typ av frågor utser Migrationsverket ett offentligt biträde när någon behöver en jurist för asyl-frågor. Du har alltid rätt att själv framställa ett önskemål i valet av jurist. Offentliga biträden betalas av staten. Om du inte har rätt till ett offentligt biträde kan du anlita oss som din privata jurist för asyl i Stockholm.

Om du har frågor om anhöriginvandring, behöver hjälp för att du har fått avslag på din ansökan om uppehållstillstånd eller befarar att du kommer att bli utvisad eller få ditt uppehållstillstånd återkallat kan du ringa oss direkt. Vi erbjuder en gratis första rådgivning på telefon där vi tillsammans går igenom hur vi bäst kan gå vidare med ditt ärende.

Vi har lång erfarenhet av asyl- och migrationsmål och gör vårt yttersta för att företräda våra klienters intressen.

Har du fått avslag på din ansökan om asyl?

Om du har fått avslag på din asylansökan och anser att beslutet är felaktigt eller att det finns viktig information som inte togs upp i ansökan kan vi hjälpa dig med att överklaga beslutet.

Normalt gäller att du har tre veckor på dig att överklaga ditt beslut. Du kan också acceptera beslutet genom att skriva under en nöjdförklaring och då kan du inte överklaga såvida inte viktiga sakförhållanden förändras därefter. Oavsett hur ditt ärende ser ut kan du vända dig till oss för att få hjälp och råd kring hur du ska gå vidare.

Om du överklagar till Migrationsverket går de först igenom din överklagan för att se om det finns argument för att ditt beslut ska ändras. Om Migrationsverket inte tycker att det finns skäl för att ändra beslutet om avslag kommer de att skicka vidare ärendet till migrationsdomstolen. Här kan vi företräda dig. Vi har mycket goda erfarenheter från ett stort antal mål i asyl-frågor och vet hur vi bäst företräder dig och lägger fram dina argument tydligt. Det gör att dina chanser att vinna ökar.

Ett beslut om avslag för asylansökan gäller normalt sett i fyra år. Om du skulle komma tillbaka till Sverige tidigare än så kan det hända att du avvisas eller utvisas med samma beslut och du har inte rätt till en ny prövning enligt Migrationsverkets regler. Här kan vi ofta hjälpa, då det kan hända att du har nya skäl för din ansökan. Läget i världen förändras ibland snabbt och det kan hända att du nu skulle beviljas asyl om du inte tidigare hade ansökt om asyl i Sverige. Vänd dig till oss i förväg innan du ansöker om asyl på nytt så hjälper vi dig att sammanställa de argument du har för en ny asylansökan.

Läs gärna mer information här om du vill veta hur Migrationsverket hanterar avslag på asylansökan och vilka rättigheter du har att överklaga. Även om du enligt de formella reglerna inte längre har rätt att överklaga kan vi i enstaka fall hjälpa dig som behöver en jurist för asyl. Det händer att myndigheter tar felaktiga beslut och då kan vi hjälpa dig med en överklagan till en högre instans.

Skäl för ändrat beslut

Det finns ett antal skäl som brukar leda till att ett beslut om avslag på asylansökan upphävs:

  • Ditt hemland förbjuder att du återvänder dit
  • De politiska förhållandena i hemlandet har förändrats och gör att du inte kan återvända hem
  • Du har en livshotande sjukdom och kan inte få vård för den i hemlandet
  • Du kommer att tvingas att leva skild från din närmaste familj under en lång tid
  • Du är hbtq-person och att återvända till hemlandet skulle innebära förtryck eller livsfara för dig

Dock så behandlas dessa skäl individuellt och migrationsverket eller migrationsdomstolen kan komma att besluta olika beroende på hur argumenten ser ut, vilka möjligheter till boende i andra länder du har med mera.

Vi vill gärna företräda dig så att du får rätt hjälp av en jurist som är kunnig i asyl- och migrationsfrågor.

Kontakta oss redan idag. Vi hjälper dig med ditt asyl-ärende.

 

Hjälp med asyl och migration - första samtalet gratis!